День национального единства отмечают в Республике Таджикистан
27/06/2019
Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ приступил к новому социологическому исследованию
05/07/2019
Show all

MDB PAA DİMBİ Bakı filialı yeni elmi-araşdırma işinə başlamışdır

MDB PAA DİMBİ Bakı filialı 2019-cu ilin iş planının 2-ci yarım illiyində nəzərdə tutulmuş “Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğunda yerli özünüidarəetmə orqanlarının rolu” adlı elmi-araşdırma işinə başlamışdır. Elmi-araşdırma işinin aparılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmə orqanlarının vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğunda rolu və prespektivlərini araşdırılmasından ibarətdir.

Başlanan elmi-araşdırma işinin yekunlaşlaması sentyabr  ayının sonlarında nəzərdə tutulur.